|  |  |  | 

CFW Homebrew Informacje

CFW PS3ITA COBRA 4.50 DEX

Z dumą chcieliśmy poinformować, że pojawił się nowy CFW ( DEX tzw. Debug – Developers Console ) – od Ps3ita – oznaczony jako Cobra 4.50.

CFW450dexps3itacobra-320x160_zps98232e20
Informacje nt. nowego CFW PS3ITA COBRA 4.50 DEX:

– Wszystkie funkcje ( COBRA 7.00 wsparcie dla psp/psx/ps2/ps3 iso , wtyczki przy starcie systemu , itp. .)
– Dodano plugin sm.sprx (System Manager) .
– Dodano plugin cid_changer.sprx .
– Dodano plugin sys_conf.sprx .
– Załatano category_game_tool2.xml PS3 teraz wspiera wtyczki webman ( webman nie został zainstalowany domyślnie ! )
– Dodano spoof Fw 4,55 .
– Bezpośredni dostęp do PSN.
– Usunięto Sprawdzanie ECDSA od appldr , isoldr , lv1ldr i lv2ldr .
– Usunięto ” ochroną pamięci lv2 ” z appldr .
– Załatano Lv1 z dodaną obsługą do Lv1 peek / poke
– Załatano VSH ​​oraz dodano wsparcie dla ReactPSN i możliwość tworzenia zrzutów ekranu w grze .
– Załatano premo_game_plugin i premo_plugin dla umożliwienia zdalnego grania z pc .
– Załatano np_trophy_plugin i np_trophy_util, naprawiono błędy 0x80022D74 i 0x80022D11 .
– Załatano nas_plugin aby umożliwić instalację PKG Retail.
– Załatano autodownload_plugin i download_plugin aby umożliwić instalowanie gier.
– Załatano UPL.xml aby umożliwić instalację CFW na PS3 z nie działającym napędem Blu-ray.
– Dodano ikony PlayStation Store i PlayStation Home.
– CFW można zainstalować z XMB na OFW 3.55 i każdego CFW DEX ( np. : CFW ps3ita 4.21 v2.2 Dex , CFW ps3ita 4,41 rev4 Dex , CFW ps3ita 4.50 dex v1.0 )

Dodatkowe informacje ( wtyczki )
sm.sprx
Jest to prosty plugin używany jako ” System Manager “, pozwala m.in na:
1 . Zwiększenie prędkości wentylatora bez użycia innych narzędzi,
2 . W przeciwieństwie do regulacji pracy wentylatora za pomocą narzędzi sterujących, nie obciąża zasobów systemowych,
3 . Funkcje “Fan Control” i “USB wake up” działają po uruchomieniu PS3. Nie ma potrzeby, uruchamiać innych aplikacji homebrew .

cid_changer.sprx
Pozwalają automatycznie zmienić identyfikator konsoli przy starcie systemu PS3 .

sys_conf
Pozwalają zamienić oryginalny sys_conf_plugin.sprx z wersji CEX .

Więcej informacji pod TYM adresem.

cfw-ps3ita-cobra-4-50-dex

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS